Ekkert samráð haft við fagfélögin

„Við óttumst að innleiðing þessarar reglugerðar geti bitnað á gæðum námsins,“ segir Óskar Hafnfjörð Gunnarsson, formaður MATVÍS, um nýja reglugerð Lilju Alfreðsdóttur menntamálaráðherra.

Eins og fram kom hér á vefnum í gær munu námssamningar iðnnema frá 1. ágúst næstkomandi vera á forræði skólanna sjálfra. Skólarnir munu bera ábyrgð á því að finna vinnustað þar sem nemandinn fær leiðsögn og æfingu við raunaðstæður en fram til þessa hafa nemendur sjálfir þurft að sjá um að komast á samning. Reglugerðin kveður á um að ef ekki tekst að koma nemanda á samning taki við svokölluð skólaleið, þar sem skólinn þarf að sjá til þess að nemandinn fái þá þjálfun sem hann þarf. Það getur verið þjálfun á fleiri en einum vinnustað.

Reglugerðin felur líka í sér að horft verði til hæfni nemandans við ákvörðun um lengd vinnustaðanáms. Hæfnisþættir hafa verið skilgreindir fyrir hverja námsgrein og þarf nemandinn að ná tökum á þeim handbrögðum. Ráðherra vill meina að með þessu fyrirkomulagi verði vinnustaðanámið markvissara en verið hefur og nemendur eigi kost á því að útskrifast fyrr.

Óskar bendir á að MATVÍS hafi aldrei haft tækifæri til að koma að vinnu við undirbúning reglugerðarinnar. Hann gagnrýnir samráðsleysið harðlega og óttast að slakað verði á kröfum með nýju fyrirkomulagi. „Við höfum í gegn um tíðina skilað af okkur fagfólki á heimsmælikvarða. Það hefur tekist vegna gæða námsins og vegna meistarakerfisins – þetta samspil atvinnulífs og skóla hefur fleytt okkur þangað sem við erum í dag,“ útskýrir hann.

MATVÍS sendi, ásamt öðrum fagfélögum, umsögn við drög að reglugerðinni í desember. Þar var kallað eftir auknu samráði og samstarfi við fagfélögin, svo sjónarmið þeirra kæmust að á frumstigi málsins, auk þess sem efnislegar athugasemdir voru gerðar við drögin. „Það lítur út fyrir að ákveðið hafi verið frá byrjun að við fengjum ekki að vera með í mótun þessarar reglugerðar,“ segir Óskar.