Ríkissáttasemjari leggur fram miðlunartillögu í ISAL deilu Ríkissáttasemjari hefur í dag lagt fram miðlunartillögu í kjaradeilu verkalýðsfélaga í álverinu í Straumsvík og viðsemjenda þeirra. Samningsaðilar sem um ræðir eru annars vegar Verkalýðsfélagið Hlíf, VM Félag vélstjóra og málmtæknimanna, Rafiðnaðarsamband Íslands vegna Félags íslenskra rafvirkja og Félags rafeindavirkja, FIT Félag iðn-og tæknigreina, VR og MATVÍS.Hins vegar Samtökatvinnulífsins fyrir hönd Rio Tinto Alcan (ISAL).

Ríkissáttasemjari telur ljóst að frekari sáttaumleitanir um þau atriði sem út af standa í þessari deilumuni ekki bera árangur. Sáttasemjari hefur því í samræmi við skyldur sínar og heimildir þar um, aðhöfðu samráði við samninganefndir aðila lagt fram miðlunartillögu til lausnar deilunni.

Tillagan verðurlögð fyrir félagsmenn verkalýðsfélaganna og fyrirtækið til atkvæðagreiðslu, sem verður lokið kl. 16.00þann 11. apríl 2016. Verði tillagan samþykkt lýsa aðilar deilunnar því yfir að öllum ágreiningi á milliþeirra í aðdraganda samnings verði lokið. Verkalýðsfélagið Hlíf frestar yfirstandandi vinnustöðvun þartil atkvæðagreiðslu lýkur og fyrirtækið skuldbindur sig til að draga til baka málshöfðun tilstaðfestingar álagðra lögbanna, verði tillagan samþykkt.

Kjarasamningur aðila rann út þann 31. desember 2014 og hafa verið haldnir 39 sáttafundir síðandeilunni var vísað til ríkissáttasemjara, þann 15. apríl 2015. Allsherjarverkfall hefur verið boðaðtvisvar sinnum á þessu tímabili en því verið aflýst af verkalýðsfélögunum áður en það kom tilframkvæmda m.a. vegna umræðu um yfirvofandi lokun verksmiðjunnar ef til verkfalls kæmi.

Yfirvinnubann var einnig í gildi á svæðinu um tíma en því var einnig aflýst. Yfirstandandi er ótímabundin vinnustöðvun Verkalýðsfélagsins Hlífar á útflutningi á áli. Ljóst er að kjaradeilan hefurnú þegar valdið fyrirtækinu sem og starfsmönnum þess miklu tjóni og því brýnt að leitað sé allra leiðatil lausnar henni. Því leggur ríkissáttasemjari tillöguna fram í samræmi við skyldur sínar til að miðlamálum. Samkomulag hefur náðst á milli samningsaðila um öll meginatriði samningins að undanskilduþví hversu langt heimildir til verktöku á svæðinu skuli ná, en miðlun sáttasemjara nær m.a. til þesságreinings. Í samræmi við lög um stéttarfélög og vinnudeilur verður tillagan efnislega ekki kynntöðrum en starfsmönnum og fyrirtækinu, fyrr en hún hefur verið samþykkt.

Efni tillögunnar verður kynnt starfsmönnum ISAL á næstu dögum.
Bryndís Hlöðversdóttir, ríkissáttasemjari

Sent á fjölmiðla 19. mars 2016