Stjórnir Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs hafa samþykkt að hefja formlegt
samrunaferli með það að markmiði að bera sameiningu sjóðanna undir atkvæði á aukaársfundum í haust. Stjórnir beggja sjóða staðfestu þetta í dag í ljósi niðurstöðukönnunarviðræðna sem hófust í maí sl.

Framundan er að staðfesta tryggingafræðilegar forsendur, fara yfir eignir og eignamat og

framkvæma áreiðanleikakönnun hjá báðum sjóðum. Samþætta þarf samþykktir sjóðanna og

fjalla um ýmsa aðra þætti og munu upplýsingar verða aðgengilegar á heimasíðum sjóðanna

þegar þessari vinnu verður lokið.

Stjórnir Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs telja að með sameiningu verði til

sterkari starfseining með aukinni sérfræðiþekkingu og enn öflugri eigna- og áhættustýringu.

Sameining stuðli einnig að hagræðingu í rekstri og betri þjónustu til hagsbóta fyrir sjóðfélaga.